Χωρίς να γίνεται γνωστό στο ευρύ κοινό, στην Ελλάδα αναπτύσσονται ουσιαστικές γέρμανο-ελληνικές συνεργασίες στη βάση. Έτσι, στις 7 και 8 Μαρτίου 2013 το Ίδρυμα Konrad Adenauer μαζί με το Haus Koroneos  διοργάνωσε μια διημερίδα  με θέμα το μέλλον της φροντίδας και νοσηλείας ηλικιωμένων στην Ελλάδα.

Οι προσκεκλημένοι Έλληνες και Γερμανοί ειδικοί στον τομέα αυτό μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και συζήτησαν για κατάλληλες προτάσεις για το μέλλον.